Σάββατο, 12 Ιουλίου 2014

Μάθημα Τεχνολογίας

Στο μάθημα της Τεχνολογίας το θέμα είναι οι πηγές ενέργειας. Η τάξη της τετάρτης δημοτικού αποτελείται από 43 παιδιά που μοιράζονται μια αίθουσα. Φυσικές και τεχνητές πηγές ενέργειας: ο ήλιος, τα αστέρια, ο φακός, η λάμπα... Σύμφωνα με την εκπαιδευτικό τις πρώτες φτιάχνει ο Θεός, τις δεύτερες ο άνθρωπος.


Ως εποπτικά μέσα χρησιμοποιούνται ένας φακός και δυο μπαταρίες... Στον τοίχο κρεμασμένη μια αφίσα για τα δικαιώματα του παιδιού...


Το μάθημα διδάσκεται στ' Αγγλικά, την επίσημη γλώσσα της Ρουάντα, τα οποία έχουν αντικαταστήσει εδώ και τρία χρόνια τα Γαλλικά. Η δασκάλα φωνάζει δυνατά όσα γράφει στο μαυροπίνακα και καλεί τα παιδιά να τα επαναλάβουν. Σε κάποιες ερωτήσεις τις απαντήσεις γράφουν τα παιδιά στον πίνακα. Πάντα με πειθαρχία στρατιωτική, χωρίς χαμόγελα, χωρίς παιχνίδισμα, χωρίς ανάπτυξη κριτικής σκέψης. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου