Τρίτη, 17 Ιουνίου 2014

Οι Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας κι εμείς

Καθώς μας απομένουν 19 ημέρες για το ταξίδι μας στη Ρουάντα, σκέφτηκα να σας βάλω περισσότερο στο κλίμα. Η δράση εντάσσεται στο πρόγραμμα Send my Friend to School και στόχος του είναι να συμβάλει στην κινητοποίηση των εμπλεκόμενων στην Εκπαίδευση ώστε να επιτευχθεί ο Δεύτερος Αναπτυξιακός Στόχος της Χιλιετίας (MDG2) σχετικά με την εδραίωση της καθολικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Πώς μπορούμε να οργανωθούμε και να συμμετέχουμε σ' ένα κοινό δίκτυο εκπαιδευτικών και σχολείων που θα υλοποιήσουν προγράμματα βασισμένα στην παραπάνω δράση;

Μπορείτε να ξεκινήσετε διαβάζοντας ποιοι είναι οι "Αναπτυξιακοί στόχοι της χιλιετίας". Στο σχετικό υλικό του εκπαιδευτικού τομέα της ActionAid Hellas θα μάθετε γιατί απαιτείται για την υλοποίηση αυτών των στόχων, πέρα από τη συνεργασία των χωρών, και η συνδρομή όλων των πολιτών. Επίσης θα πληροφορηθείτε για τη μετάβαση από τη διαπολιτισμική εκπαίδευση στην αναπτυξιακή εκπαίδευση καθώς και για τη σχέσης της Κοινωνίας των Πολιτών με την αναπτυξιακή εκπαίδευση.

Ειδικότερα όμως ο ρόλος των μαθητών/τριών είναι καθοριστικός καθώς η συμμετοχή τους στα προγράμματα αυτά μπορεί να τους/τις εμπνεύσει την κουλτούρα των ενεργών πολιτών του κόσμου.

Οι 8 Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας που ψηφίστηκαν το 2000 από 189 αρχηγούς κρατών, μεταξύ των οποίων και της Ελλάδας, είναι:

Στόχος 1: Εξάλειψη της ακραίας φτώχειας και πείνας

Στόχος 2: Επίτευξη καθολικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Στόχος 3: Προώθηση της ισότητας γένους και ενδυνάμωση των γυναικών

Στόχος 4: Μείωση της παιδικής θνησιμότητας

Στόχος 5: Βελτίωση της μητρικής υγείας

Στόχος 6: Αγώνας ενάντια σε HIV/AIDS, ελονοσία και άλλες ασθένειες

Στόχος 7: Εξασφάλιση διατήρησης του περιβάλλοντος

Στόχος 8: Ανάπτυξη παγκόσμιας συνεργασίας για την ανάπτυξη

Διαβάστε σχετικά με τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας πέρα από το 2015 από τη σελίδα των Ενωμένων Εθνών. Ως εκπαιδευτικοί μπορούμε να συνεργαστούμε και να συμμετέχουμε σ' ένα κοινό δίκτυο σχολείων κι εκπαιδευτικών ώστε να εμπνευστούμε και να υλοποιήσουμε σειρά προγραμμάτων βασισμένα σ' επιμέρους αναπτυξιακούς στόχους  κατά τη σχολική χρονιά 2014 - 2015. Καλό διάβασμα!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου